Facultatea de Drept (UVT)

Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara (USAMVBT)

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere (USAMVBT)

Facultatea de Horticultura si Silvicultura (USAMVBT)