Medicină Dentară

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara • Facultatea de Medicină Dentară

Website Facultate


Ocupații recomandate pentru absolvenții programului de studii

(și codurile aferente din Clasificarea Ocupațiilor din România)


Discipline predate

Anul 1

Anatomie și embriologie
Biofizică
Chimie
Biochimie și biochimia cavității orale
Fiziologie generală și fiziologia sistemului stomatognat
Histologie și citologie
Științe comportamentale
Biologie celulară și moleculară
Limba modernă (limba româna)
Educație fizică
Informatică medicală
Morfologia funcțională a sistemului stomatognat
Prim ajutor
Practica medicală dentară


Discipline Opționale:

Anatomia imagistică a extremității cefalice
Alimentația și sistemul stomatognat

Anul 2

Genetică
Microbiologie, virusologie și parazitologie
Anatomie patologică
Fiziopatologie
Farmacologie
Imunologie
Psihologie medicală
Semiologie medicală
Igienă
Limba modernă (limba româna)
Tehnologie protezelor dentare
Sociologia medicinei
Medicină dentară preventivă
Ergonomie și diagnostic oro-dentar
Practica medicală dentară


Discipline Opționale:

Educație pentru promovarea sănătății
Asistența dentară a pacientului cu nevoi speciale

Anul 3

Medicină internă, endocrinologe, ftiziologie
Chirurgie și anestezie generală, obsterică-ginecologie
Radiologie și imagistică medicală generală
Materiale dentare
Anestezie și sedare în medicina dentară
Odontoterapie conservativă și restauratoare
Biostatistică
Ocluzologie
Protetică dentară fixă (fantom)
Medicină dentară comunitară
Dermato-venerologie
Practica medicală dentară


Discipline Opționale:

Metode de evaluare și prognostic în medicina dentară
Nanoaplicații în medicina dentară

Anul 4

Pediatrie, boli infecțioase și epidemiologie
Odonto-stomatologie medico-legală
Orl și oftalmologie
Neurologie și psihiatrie
Metodologia cercetării științifice medicale
Endodonție
Protetică dentară fixă (terapia edentațiilor prin proteze fixe)
Chirurgie dento-alveolara
Radiologie și imagistică dento-maxilară
Pedodonție
Legislație profesională în medicina dentară
Estetică dento-faciala
Practica medicală dentară


Discipline Opționale:

Tehnici minim invazive în reabilitarea estetică a bolnavului edentat parțial
Managementul comportamental în medicina dentară

Anul 5

Fizioterapie și recuperare în medicina dentară
Managementul cabinetului de medicină dentară
Endodonție
Protetică dentară mobilă (restaurarea protetica a edentațiilor totale
Chirurgie oro-maxilo-facială
Pedodonție
Ortodonție și ortopedie facială
Sănătate orală
Bioetică și deontologie medicală
Patologie orală
Pregătirea lucrării de licență
Practica medicală dentară


Discipline Opționale:

Microscopie dentară
Pacienți cu risc în practica de medicină dentară

Anul 6

Restaurări protetice pe implante
Parodontologie
Protetică dentară mobilizabilă (terapia edentațiilor intinse prin proteze mobilizabile)
Chirurgie oro-maxilo-faciala
Ortodonție și ortopedie facială
Reabilitare orală, urgențe în medicina dentară și preactică de specialitate
Pregătirea lucrării de licență


Discipline Opționale:

Digitalizarea în medicina dentară
Organizarea activității în cabinetele dentare
Principii de tratament interdisciplinar

6

ani de studiu

Da

examen de admitere

40

locuri finanțate de la bugetul de stat

70

locuri la taxă

-

ultima medie de ocupare a unui loc finanțat de la bugetul de stat în anul 2019

-

ultima medie de ocupare a unui loc cu taxă în anul 2019

Nu

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Nu

facilități de cazare în cămine studențești
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)