Inginerie și management în industria turismului

USAMVBT • Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Materii prime alimentare
Grafică asistată de calculator
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Informatică aplicată
Bazele economiei
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Fizică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Teoria probabilităților și statistică matematică
Chimie


Cursuri Optionale:

Metode şi tehnici de obţinere a produselor alimentare
Utilaje şi instalaţii în industria turismului
Sociologie
Economie generală

Anul 2

Amenajări turistice
Practică
Economie regională şi locală
Merceologia produselor agroalimentare
Management în turism
Contabilitate
Economia turismului
Educație fizică și sport
Economia serviciilor
Bazele managementului
Resurse şi destinaţii turistice
Bazele turismului


Cursuri Optionale:

Dezvoltare durabilă şi ecoturism
Servicii şi utilităţi publice
Protecţia mediului şi ecologie
Organizarea activităţilor de ghid turistic
Agenţii şi intermediari în turism
Modelarea şi simularea activității turistice
Turism rural şi agroturism
Tehnici şi mijloace de agrement în turism

Anul 3

Produse turistice
Practică
Comunicare
Tehnologie hotelieră şi de restaurant
Alimentaţie publică şi catering
Managementul calităţii în industria turismului
Managementul resurselor umane
Tehnici culinare şi produse de patiserie
Legislaţie în turism
Tehnica operaţiunilor de turism
Management financiar
Marketing turistic


Cursuri Optionale:

Turism internaţional
Tehnici de negociere în turism
Sisteme de cooperare şi asociere în turism
Managementul investiţiilor în industria turismului
Consultanţă în industria turismului
Bursa de mărfuri şi valori
Drept comercial

Anul 4

Susţinerea proiectului de diplomă
Management strategic în turism
Managementul proiectelor
E-marketing în industria turismului
Relaţii monetar financiare internaţionale
Preţuri şi structuri concurenţiale în turism
Protecţia consumatorului de produse şi servicii turistice
Dezvoltarea şi valorificarea turistică a spaţiului rural
Analiză economico-financiară în unităţile turistice
Finanţări comunitare în industria turismului
Transporturi turistice
Limbi moderne
Practică pt. întocmirea proiectului de diplomă


Cursuri Optionale:

Politici şi strategii în industria turismului
Relaţii economice internaţionale
Tehnici de planificare a activității turistice
Tehnologii și tranzacții comerciale
Hotelul - economie şi management
Gastronomie şi enologie
Met. şi modele de prospectare turistică
Relaţia turism-mediu

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Nu

examen admitere

28

locuri la buget

22

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin