Inginerie genetică

USAMVBT • Facultatea de Horticultura si Silvicultura

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Practică
Biochimie
Matematică şi informatică
Botanică
Microbiologie generală
Chimie
Materii prime utilizate în biotehnologii
Biologie celulară
Biostatistică
Chimie analitică şi analiză instrumentală
Biofizică şi agrometeorologie
Ecologie şi protecţia mediului


Cursuri Optionale:

Limbi straine
Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Educatie fizică şi sport

Anul 2

Microbiologie aplicată
Practica
Protecţia plantelor
Agricultură generală
Culturi de celule şi ţesuturi
Biotehnologii generale
Enzimologie specială
Tehnică experimentală
Biologie moleculară
Fiziologie
Genetică


Cursuri Optionale:

Limbi straine
Pedagogie II
Didactica specialităţii

Anul 3

Tehnologii horticole
Tehnologii agricole
Ameliorarea plantelor
Inginerie genetică
Culturi de celule şi ţesuturi
Practică
Gestionarea şi conservarea resurselor genetice
Biotehnologii industriale
Virusologie


Cursuri Optionale:

Genetica cantitativă
Genetica microorganismelor
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în invatamăntul preuniversitar obligatoriu

Anul 4

Metodologia producerii de samanţă şi material săditor
Markeri moleculari
Principii şi tehnici de lucru în genomică
Micropropagare
Practică pentru proiectul de diplomă
Bioinformatică
Contabilitate şi analiză economico-financiară
Stresul fiziologic la culturile in vitro
Biotehnologii industriale
Utilizarea biotehnologiilor în crearea şi multiplicarea cultivarelor


Cursuri Optionale:

Biotehnologii moderne
Organisme modificate genetic
Controlul şi expertiza produselor biotehnologice
Biohazard
Drept comunitar
Legislaţie în biotehnologii şi bioetică
Introducere în metodică cercetării ştiinţifice
Introducere în metodică cercetării ştiinţifice

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Da

examen admitere

24

locuri la buget

16

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin