Istorie

UVT • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Introducere în istoria medievală a românilor
Introducere în istoria medievală universală
Istoria bizanţului
Istoriografie generală şi românească
Introducere în istorie şi ştiinţe auxiliare ale istoriei
Practică arheologică de specialitate
Introducere în arheologie/arheologie socială şi funerară
Limba straină
Informatică
Ed.fizică


Cursuri Optionale:

Introducere în muzeologie
Limba latină
Limba străină
Voluntariat

Anul 2

Introducere în istoria veche a românilor
Introducere în istoria veche universală
Preistorie generală
Introducere în istoria modernă a românilor
Introducere în istoria modernă universală
Istoria şi teoria artei
Introducere în istoria românilor în sec. xx
Introducere în istoria universală a sec. xx
Epigrafie latină
Practica de specialitate (muzeu, arhivă, bibliotecă)*
Cultură şi civilizaţie medievală / românii în izvoare medievale
Instituţii antice / spiritualitate antică precreştină
Limba străină


Cursuri Optionale:

Ed.fizică
Infoarheologie
Limba latină
Paleografie latină
Limba străină
Voluntariat

Anul 3

Istoria integrării europene
România în relaţiile internaţionale (1866-1914)
Istoria partidelor politice în perioada interbelică
România în relaţiile internaţionale interbelice
Istoria daciei romane
Grupări şi partide politice în epoca modernă (1867-1914) / cultură şi civilizaţie modernă românească
Al doilea război mondial / istoria banatului în perioada de tranziţie spre regimul comunist 1944-1947
Introducere în istoria artei româneşti / arte şi idei în antichitate
Lumea românească între marile imperii în secolele xviii-xix / mişcarea naţională din provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină
Istoria românilor din afara graniţelor / comunismul în românia 1944 - 1989
Sud-estul europei în epoca contemporană / românia în relaţiile internaţionale postbelice
Banatul în epoca modernă/ paleografie româno-chirilică
Etnogeneza românească – proces istoric european / epoca marilor migraţii
Istoria mentalităţilor colective / paleografie slavonă
Conservarea patrimoniului / noţiuni de istoria artei antice


Cursuri Optionale:

Muzeologia şi muzeografia în românia
Introducere în arhivistică
Legislaţie şi evidenţa patrimoniului cultural
Limba străină
Voluntariat

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

37

locuri la buget

13

locuri la taxa

8,25

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)