Comunicare și relații publice

UVT • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Stiințe ale Comunicării

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Introducere în ştiinţele comunicării
Educaţie fizică şi sport 1
Educaţie fizică şi sport 2
Introducere în sistemul mass-media
Teoria informaţiei
Introducere în relaţii publice
Introducere în publicitate
Introducere în ştiinţele sociale
Etică
Tehnici de redactare
Multimedia
Gândire critică
Tehnici de colectare a informaţiilor
Filosofia comunicării
Comunicare internă
Cultura informației
Informatică


Cursuri Optionale:

Limba engleză 1
Limba engleză 2
Limba franceză 1
Limba franceză 2
Limba germană 1
Limba germană 2

Anul 2

Redactarea materialelor de relații publice
Relații publice sectoriale
Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul calculatorului
Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării
Practica în instituții de profil 1
Practica în instituții de profil 2
Comunicare internă
Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul mijloacelor audio-video
Comunicare interculturală
Educaţie fizică și sport 3
Educaţie fizică și sport 4
Disciplina oferită de alte facultăți 1
Disciplina oferită de alte facultăți 2


Cursuri Optionale:

Publicitate și tehnici promoționale
Elaborarea unui produs de publicitate cu ajutorul calculatorului
Pragmatică
Psihologie
Teorii contemporane ale comunicării
Marketing și management general
Limba engleză 3
Limba engleză 4
Limba franceză 3
Limba franceză 4
Limba germană 3
Limba germană 4

Anul 3

Editare în limbaje specializate
Dreptul comunicării
Comunicarea cu presa
Teorii contemporane ale comunicării
Practica în instituții de profil 3
Retorică
Comportamentul consumatorului
Managementul relațiilor publice
Relații publice online
Social media
Practica în instituții de profil 4
Discipline oferite de alte facultăți 3
Etica cercetării - elaborarea lucrării de finalizare a studiilor


Cursuri Optionale:

Crearea de imagine în relații publice
Limbajul audiovizual
Relații publice în economie
Gestiunea crizelor
Creație în publicitate
Comunicare interculturală

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Da

examen admitere

27

locuri la buget

73

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2017

-

ultima medie de intrare la taxa 2017

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin