Zootehnie

USAMVBT • Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Anatomie, histologie şi embriologie
Biochimie
Matematică și statistică
Agricultură generală
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnică experimentală şi bioetică
Biologie celulară
Producerea şi conservarea furajelor
Biofizică
Informatică
Practică


Cursuri Optionale:

Limba străină 1
Limba străină 2
Limba străină 3
Biologie generală
Legislație în domeniu

Anul 2

Genetică
Fiziologie
Reproducerea animalelor
Construcţii zootehnice
Microbiologie
Patologie animală şi tehnici sanitar veterinare
Ameliorarea animalelor
Zooigienă şi bunăstarea animalelor
Maşini şi instalaţii zootehnice
Practică

Anul 3

Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Ameliorarea animalelor
Cuniculicultură, animale de blană şi vânat
Acvacultură
Tehnologia creşterii cabalinelor
Contabilitate şi analiză economico-financiară
Biotehnologii de reproducere la animale
Marketing
Apicultură şi sericicultură
Tehnologia creşterii păsărilor
Practică


Cursuri Optionale:

Tehnologia însămânţărilor artificiale
Tehnologia producerii nutreţurilor combinate

Anul 4

Tehnologia creşterii bovinelor
Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor
Tehnologia creşterii suinelor
Tehnologia creşterii păsărilor
Management
Tehnologia produselor de origine animală
Practică (întocmire proiect DIPLOMĂ)


Cursuri Optionale:

Gestionarea și conservarea resurselor genetice
Trasabilitate

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Da

examen admitere

54

locuri la buget

26

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin