Drept

UVT • Facultatea de Drept

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Teoria generală a dreptului
Drept civil. partea generală
Drept constituţional i
Drept roman
Drept civil. persoanele
Drept constituţional ii
Drept administrativ. partea generală
Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice
Limbaj juridic i (engleză, franceză, germană)
Educație fizică*


Cursuri Optionale:

Istoria dreptului românesc
Filosofia dreptului
Sociologie juridică
Economie
Disciplină nenominalizată
Drept public comparat
Logică juridică
Politologie şi doctrine politice
Contabilitate

Anul 2

Drept civil. drepturile reale
Drept penal. partea generală i
Drept administrativ. partea specială
Drept internaţional public
Drept civil. obligaţii i
Drept penal. partea generală ii
Dreptul finanţelor publice
Drept instituțional al uniunii europene
Limbaj juridic i (engleză, franceză, germană)
Educație fizică şi sport


Cursuri Optionale:

Criminologie
Organizaţii şi relaţii internaţionale
Fiscalitate
Disciplină nenominalizată
Disciplină complementară*
Publicitate imobiliară
Protecţia internaţională a drepturilor omului
Dreptul mediului

Anul 3

Drept civil. obligaţii ii
Drept penal. partea specială i
Drept procesual penal. partea generală
Dreptul familiei i
Drept civil. contractele speciale
Drept penal. partea specială ii
Drept procesual penal. partea specială
Dreptul familiei ii
Limbaj juridic i (engleză, franceză, germană)


Cursuri Optionale:

Drept comparat şi sisteme de drept
Dreptul proprietății intelectuale
Drept penal. infracţiuni prevăzute în legi speciale
Dreptul contractelor administrative
Disciplină nenominalizată
Dreptul transporturilor
Dreptul asigurărilor
Drept execuţional penal
Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii

Anul 4

Drept civil. succesiunile
Drept procesual civil. partea generală
Drept comercial i
Dreptul muncii şi protecţiei sociale
Drept procesual civil. partea specială
Drept comercial ii
Drept internaţional privat
Drept european al afacerilor
Practica juridică i/ii


Cursuri Optionale:

Dreptul concurenţei şi al consumului
Drept notarial
Arbitraj și mediere
Criminalistică
Disciplină nenominalizată
Dreptul comerțului internațional
Drept bancar
Dreptul executării silite
Medicină legală

4

ani de studiu

Nu

examen admitere

120

locuri la buget

530

locuri la taxa

8,46

ultima medie de intrare la buget 2019

5,71

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)