Studii culturale

UVT • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Introducere în studiile culturale
Literatura. etape şi contexte culturale
Etnologie
Cultură românească scrisă în context european
Comunicare – cultura – oralitate
Patrimoniu. cultură scrisă
Patrimoniu cultural imaterial
Graiuri vii
Teoria literară și studiile culturale
Istoria artei


Cursuri Optionale:

Limba straină
Discipline complementare opționale
Ed.fizică

Anul 2

Cultură și civilizație în context regional
Civilizație și cultură românească
Istorie regională
Literatură regională
Comunicare interculturală
Civilizație și cultură sârbă în context balcanic
Istoria ideilor religioase
Introducere în management cultural
Diplomație culturală. diplomație, management și relații culturale internaționale
Comunicare orală
Estetică
Practică – proiecte culturale
Latina – limbă de cult și de cultură
Tehnici de arhivare


Cursuri Optionale:

Limba straină
Discipline complementare opționale
Ed.fizică

Anul 3

Antropologie culturală
Memorie şi istorie în actualitate
Culturi și subculturi
Discipline specialitate
Managementul proiectului cultural
Cultură populară şi mass media
Grupuri și comunități marginale
Studii de gen și reflexe literare
Cultivarea limbii
Educaţie şi cultură
Economia sectorului cultural
Discursul scris
Metodologia tehnoredactării tezei de licenţă


Cursuri Optionale:

Limba straină
Discipline complementare opționale
Ed.fizică

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

10

locuri la buget

15

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)