Psihopedagogie specială

UVT • Facultatea de Sociologie și Psihologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Istoria paradigmelor educaţionale
Teoria si metodologia curriculum-ului
Introducere în pedagogia socială
Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învățare
Metode și tehnici de învățare
Introducere în psihodiagnosticul special
Tehnologii informaționale și de comunicare aplicate în educație – instruire asistată de calculator
Psihologia educatiei
Psihologia dezvoltării
Psihopatologie și psihologie medicală
Practică de specialitate
Tulburări de dezvoltare


Cursuri Optionale:

Limba straină
Ed.fizică
Voluntariat

Anul 2

Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Psihopedagogia copiilor cu tulburări emoţional – comportamentale
Didactica activităților din învățământul special și incluziv
Introducere în logopedie
Psihopedagogia deficienţilor de văz
Practică de specialitate
Psihopedagogia deficienţilor de intelect
Psihopedagogia deficienţilor de auz
Metodologia intervenţiei psihopedagogice


Cursuri Optionale:

Introducere în studiul dizabilității*introducere în studiul dizabilității*
Psihologia socială a dizabilității
Practică de specialitate
Limba straină
Ed.fizică
Discipline complementare opționale
Voluntariat
Didactica matematicii în învățământul primar
Didactica limbii și literaturii române

Anul 3

Metodologia cercetării educaționale
Didactica predării terapiilor educationale complexe (tec)
Managementul clasei/de elevi cu ces
Terapia tulburărilor de limbaj
Psihodiagnosticul persoanelor cu dizabilități
Practică pedagogică i
Consiliere şi orientare educatională
Management educaţional
Asistență și intervenție educațională pentru persoanele vulnerabile
Educaţia incluzivă a copiilor cu ces
Psihopedagogia deficienților neuromotori
Practică pedagogică ii
Practica de specialitate
Practică licență


Cursuri Optionale:

Psihologia sănătății și educație pentru sănătate*
Psihoterapii cognitiv-comportamentale
Educaţia copiilor supradotaţi*
Terapia ocupațională
Braille şi lmg*
Management de caz în educația integrată
Introducere în psihoterapie*
Deficiențe multiple
Psihopedagogia familiei şi consiliere familială*
Politici educaţionale
Osp si expertiza capacitatii de munca
Discipline complementare opționale
Voluntariat
Educație fizică, educație psihomotrică și didactică
Educație plastică și didactica educației plastice

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

18

locuri la buget

30

locuri la taxa

8,3

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)