Pedagogia învăţământului primar şi preșcolar

UVT • Facultatea de Sociologie și Psihologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Istoria paradigmelor educaţionale
Teoria si metodologia curriculum-ului
Introducere în pedagogia socială
Matematică – învățământ primar și preșcoar
Metode și tehnici de învățare
Literatură română și literatură pentru copiiliteratură română și literatură pentru copii
Psihologia educației
Psihologia dezvoltării
Tehnologii informaționale și de comunicare- instruire asistată de calculatortehnologii informaționale și de comunicare- instruire asistată de calculator
Limba română
Practica pedagogică


Cursuri Optionale:

Limba straină
Ed.fizică
Voluntariat

Anul 2

Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Didactica activităților matematice în învățământul preșcolar
Didactica matematicii în învățământul primar
Didactica domeniului limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
Practică pedagogică în învățământul primar
Didactica limbii și literaturii române
Didactica educației fizice și psihomotorii
Muzică și didactica educației muzicale
Educație plastică și didactica educației plastice
Practică pedagogică în învățământul preșcolar
Metodologia cercetării educaționale
Educaţie timpurie
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Managementul clasei de elevi/grupei de preșcolari
Didactica educației tehnologice
Istorie şi didactica istoriei
Psihopedagogia jocului
Practică pedagogică în învățământul preșcolar 1


Cursuri Optionale:

Pedagogii alternative*
Etică si deontologie pedagogică
Psihopedagogia creativității
Didactica activităților extracurriculare
Discipline complementare opționale
Limba straină
Ed.fizică
Voluntariat

Anul 3

Practică pedagogică în învățământul primar 1
Consiliere şi orientare educaţională
Educaţia incluzivă a copiilor cu ces
Managementul instituțiilor educaționale
Didactica domeniului om si societatedidactica domeniului om si societate
Geografie și didactica geografiei
Cunoașterea mediului, științe și didactică
Practică pedagogică în învățământul preșcolar 2
Practică pedagogică în învățământul primar 2
Practică pentru licenţă


Cursuri Optionale:

Educaţia copiilor supradotaţi*
Pedagogie comparată
Psihopedagogia familiei şi consiliere familială*
Asistență și intervenție educațională pentru persoanele vulnerabile
Politici educaţionale
Management de programe şi proiecte educaționale*
Educație interculturală
Discipline complementare opționale
Voluntariat

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

29

locuri la buget

69

locuri la taxa

7,59

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)