Pedagogia învăţământului primar şi preșcolar

Universitatea de Vest Timișoara • Facultatea de Sociologie și Psihologie

Website Inscriere Website Facultate


Domeniu de studii

Științe ale educației

Limba de predare

Română

Forma de învățământ

Cu frecvență

Nivel de calificare

6

Ocupații recomandate pentru absolvenții programului de studii

(și codurile aferente din Clasificarea Ocupațiilor din România)


ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen de admitere

39

locuri finanțate de la bugetul de stat

61

locuri la taxă

8,73

ultima medie de ocupare a unui loc finanțat de la bugetul de stat în anul 2021

7,15

ultima medie de ocupare a unui loc cu taxă în anul 2021

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități de cazare în cămine studențești
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)