Economia comerţului, turismului şi serviciilor

UVT • Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Microeconomie
Informatică economică
Matematică aplicată în economie
Bazele contabilității
Dreptul afacerilor
Macroeconomie
Finanțe publice
Statistică
Contabilitate financiară
Economia intreprinderii
Limba engleză/franceză/germană pentru afaceri
Educație fizică
Marketing

Anul 2

Management
Econometrie
Etică în afaceri
Baze de date
Gestiunea financiară a intreprinderii
Marketing turistic
Managementul serviciilor
Cercetări de marketing
Economia serviciilor
Practică de specialitate
Limba engleză/franceză/germană pentru afaceri
Educație fizică


Cursuri Optionale:

Fiscalitate
Afaceri internaționale
Instituțiile și economia ue
Comunicare și negociere în afaceri
Previziunea mediului de afaceri
Managementul evenimentelor
Discipline complementare opționale uvt

Anul 3

Catering și gestiunea restaurantelor
Gestiune hotelieră
Amenajări turistice
Analiză economico-financiară
Publicitate și promovare în turism
Managementul agenției de turism
Managementul calității serviciilor
Strategii de dezvoltare în turism
Ecoturism și turism rural


Cursuri Optionale:

Creativitate și inovare în turism
Managementul lanțului logistic
Managemetul resurselor umane
Managementul destinației turistice
Managementul proiectelor în turism
Comportamentul consumatorului
Discipline complementare opționale uvt
Elaborarea lucrării de licență

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Da

examen admitere

117

locuri la buget

77

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2017

-

ultima medie de intrare la taxa 2017

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin