Economie şi afaceri internaţionale

UVT • Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Microeconomie
Informatică economică
Matematică aplicată în economie
Bazele contabilităţii
Dreptul afacerilor
Macroeconomie
Contabilitate financiară
Finante publice
Statistică
Economia întreprinderii
Engleza/franceza/germana pentru
Afaceri și corespondență comercială
Educaţie fizică

Anul 2

Marketing
Baze de date
Etică în afaceri
Management
Econometrie
Economie mondială
Comerţ internaţional și politici comerciale
Managementul afacerilor internaţionale
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
Expediții și transporturi internaționale
Engleza/franceza/germana pentru
Afaceri și corespondență comercială
Educaţie fizică
Practică de specialitate


Cursuri Optionale:

Fiscalitate
Afaceri internaționale
Instituțiile și economia u.e.
Mecanisme monetare internaționale
Globalizare economică
Previziune în economie
Disciplină complementară

Anul 3

Mediul internaţional al afacerilor şi conjunctura economică
Negocierea comercială internaţională
Investiţii internaţionale
Gestiunea financiară a întreprinderii
Tehnica plăţilor în tranzacții internaţionale
Burse internaționale de mărfuri
Marketing internaţional
Firme multinaţionale
Integrare economică europeană
Analiza economico-financiară


Cursuri Optionale:

Comerțului internațional
Gestiunea riscurilor în tranzacțiile internaționale
Management strategic
Afaceri electronice
Piețe internaționale de capital
Comerț internațional cu servicii
Proiect de cercetare - elaborarea lucrării de licență

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Da

examen admitere

115

locuri la buget

63

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2017

-

ultima medie de intrare la taxa 2017

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin