Farmacie

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara • Facultatea de Farmacie

Website Facultate


Ocupații recomandate pentru absolvenții programului de studii

(și codurile aferente din Clasificarea Ocupațiilor din România)


Discipline predate

Anul 1

Chimie generală şi anorganică
Botanică farmaceutică
Chimie analitică
Informatică
Fizică farmaceutică
Biologie celulară şi moleculară
Anatomie, fiziologie şi fiziopatologie
Terminologie medicală
Măsuri de prim-ajutor
Limbă modernă/limba română
Educaţie fizică
Practica de vară (2 săpt. în localităţile de domiciliu - 6 ore/zi, 5 zile/săpt.)


Discipline Opționale:

Genetică
Istoria farmaciei

Anul 2

Chimie analitică
Chimie organică
Chimie fizică
Anatomie, fiziologie şi fiziopatologie
Microbiologie
Imunologie
Produse tehnico-medicale
Bioetică şi deontologie
Sănătate publică
Limbă modernă/limba română
Practica de vară (2 săpt. în localităţile de domiciliu - 6 ore/zi, 5 zile/săpt.)


Discipline Opționale:

Comunicare şi aptitudini profesionale
Virusologie, parazitologie

Anul 3

Tehnologie farmaceutică
Chimie farmaceutică
Farmacognozie
Biochimie farmaceutică
Fitoterapie
Farmacologie
Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriţie
Medicamente biologice
Practica de vară (2 săpt. în localităţile de domiciliu - 6 ore/zi, 5 zile/săpt.)


Discipline Opționale:

Plante toxice
Proiectarea medicamentului

Anul 4

Tehnologie farmaceutică
Farmacoterapie
Chimie terapeutică
Patologie clinică
Legislaţie farmaceutică
Toxicologie
Dermatofarmacie, cosmetologie
Metodologia cercetării ştiinţifice
Medicamente homeopate şi medicamente veterinare
Practica de vară (4 săpt. în localităţile de domiciliu – 6 ore/zi, 5 zile/săpt.)


Discipline Opționale:

Metabolismul medicamentelor
Noţiuni de bună practică şi validare în domeniul farmaceutic

Anul 5

Analiza medicamentului
Industria medicamentului şi biotehnologii
Toxicologie
Farmacie clinică
Asistenţă farmaceutică
Biofarmacie
Management şi marketing
Farmacovigilenţa
Pregătirea lucrării de licenţă
Practică de specialitate în farmacii comunitare şi de spital din timişoara


Discipline Opționale:

Toxicomanii
Suplimente otc

5

ani de studiu

Da

examen de admitere

60

locuri finanțate de la bugetul de stat

40

locuri la taxă

-

ultima medie de ocupare a unui loc finanțat de la bugetul de stat în anul 2019

-

ultima medie de ocupare a unui loc cu taxă în anul 2019

Nu

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Nu

facilități de cazare în cămine studențești
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)