Ingineria și protecția mediului în agricultură

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara • Facultatea de Agricultura

Website Facultate


Ocupații recomandate pentru absolvenții programului de studii

(și codurile aferente din Clasificarea Ocupațiilor din România)


ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC 2017 Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU 2017-2020 Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen de admitere

26

locuri finanțate de la bugetul de stat

74

locuri la taxă

-

ultima medie de ocupare a unui loc finanțat de la bugetul de stat în anul 2019

-

ultima medie de ocupare a unui loc cu taxă în anul 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități de cazare în cămine studențești
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)