Biologie

UVT • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Sistematica nevertebratelor
Citologie vegetală
Anatomia şi igiena omului
Biologie celulară
Histologie și embriologie animală
Biofizică
Biologia nevertebratelor
Morfologie și anatomie vegetală
Chimie organică
Practică de specialitate
Chimie generală
Matematici cu aplicaţii în biologie
Limba straină
Ed.fizică

Anul 2

Sistematica criptogamelor
Sistematica şi biologia vertebratelor anamniote
Microbiologie generală
Ecologie generală. populații
Biochimie
Sistematica fanerogamelor
Sistematica şi biologia vertebratelor amniote
Ecologie generală. ecosisteme
Imunobiologie
Biochimia metabolismului
Practică de laborator și teren


Cursuri Optionale:

Discipline complementare opționale
Limba straină
Ed.fizică şi sport

Anul 3

Fiziologia vegetală generală
Genetică generală
Funcţiile de nutriţie la animale şi om
Fiziologia nutriţiei si dezvoltării plantelor
Funcţiile de relaţie la animale şi om
Genetica microorganismelor


Cursuri Optionale:

Anatomie comparată / funcția de reproducere la animale
Culturi de celule şi tesuturi / fitopatologie
Genetică umană / ornitologie
Elaborare lucrare licenţă
Curs – competențe transversale
Ocrotirea naturii/ fitosociologie
Discipline complementare opționale

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

25

locuri la buget

35

locuri la taxa

7,5

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)