Biotehnologii Agricole

USAMVBT • Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Anatomie, histologie şi embriologie
Biochimie
Chimie analitică şi analiză instrumentală
Chimie
Microbiologie generală
Informatică
Biofizică
Biologie celulară
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnologia de cultură a plantelor furajere
Practică


Cursuri Optionale:

Limba străină 1
Limba străină 2
Limba străină 3

Anul 2

Genetică
Biologia reproducerii animalelor
Microbiologie aplicată
Biotehnologii generale
Tehnică experimentală şi bioetică
Agricultură generală
Biologie moleculară
Fiziologie
Enzimologie generală
Culturi de celule şi ţesuturi
Practică


Cursuri Optionale:

Biologie generală
Legislație în domeniu

Anul 3

Transfer de embrioni şi biotehnici asociate
Nutriţie şi alimentaţie
Metode biotehnologice în ameliorarea animalelor
Biotehnologii în apicultură și sericicultură
Instalaţii biotehnologice
Biotehnologia însămânţărilor artificiale
Enzimologie specială
Practică


Cursuri Optionale:

Tehnologii zootehnice II
Tehnologii zootehnice III
Trasabilitate
Conservarea biodiversității resurselor genetice

Anul 4

Tehnologia produselor de biosinteză
Inginerie genetică
Managementul și marketingul produselor biotehnologice
Biotehnologii în acvacultură
Biotehnologii vegetale
Biotehnologii de valorificare a deșeurilor
Procesarea biotehnologică a producţiilor animaliere
Practică (întocmire proiect DIPLOMĂ)

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

Efectuarea unor experiențe în câmp cu produse de protecție a plantelor

Testarea eficacității unor noi produse fitoprotectoare pe buruienile mono și dicotiledonate din porumb pentru țările CEU.

4

ani de studiu

Da

examen admitere

21

locuri la buget

39

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin