Fizică informatică

UVT • Facultatea de Fizică

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Mecanică
Fizică moleculară şi căldură
Electricitate şi magnetism
Oscilații și unde
Matematică i (analiză matematică şi algebră)
Matematică ii (ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice)
Chimie generala
Limba straina
Educaţie fizică și sport i


Cursuri Optionale:

Fizică experimentală
Prelucrarea datelor fizice
Algoritmi și programare
Arhitectura calculatoarelor

Anul 2

Fizica atomului si moleculei
Optica
Mecanica cuantica
Electrodinamica
Electronica
Mecanica teoretica
Fizica nucleului
Limba straina
Educaţie fizică și sport i


Cursuri Optionale:

Fizica computationala
Modelarea numerică a proceselor biologice
Disciplina complementara optionala

Anul 3

Termodinamica si fizica statistica
Metode numerice si simulare in fizica
Baze de date
Sisteme de operare
Fizica solidului si a semiconductoarelor
Instrumentatie virtuala
Metode computationale in mecanica cuantica
Rețele și administrarea rețelelor
Metodologia elaborării lucrării de licenţă
Laborator pentru elaborarea lucrării de licenţă


Cursuri Optionale:

Metode computaționale in gravitație și cosmologie
Grafica asistată de calculator
Disciplina complementara optionala

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

21

locuri la buget

29

locuri la taxa

6,58

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)