Informatică aplicată

UVT • Facultatea de Matematică și Informatică

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Algoritmi și structuri de date i
Programare i
Logica computaţională
Algebră şi geometrie analitică
Arhitectura calculatoarelor
Algoritmi și structuri de date ii
Limbaje formale şi teoria automatelor
Calcul diferenţial şi integral
Programare ii
Stagiu de practica i
Limba străină
Educatie fizica


Cursuri Optionale:

Elemente de web design
Metode și practici în informatică
Programare vizuală
Facultativ: stagiu it
Facultativ: voluntariat

Anul 2

Teoria grafurilor şi combinatorică
Sisteme de operare i
Baze de date i
Reţele de calculatoare
Probabilităţi şi statistică
Programare iii
Proiect individual
Inginerie soft
Baze de date ii
Proiect colectiv
Stagiu de practică ii
Limba străină
Educatie fizica


Cursuri Optionale:

Structuri de date avansate
Programare logica
Tehnici de compilare
Programare funcţională
Sisteme de operare ii
Dezvoltarea aplicaţiilor pe platforma .net
Discipline complementare
Facultativ: stagiu it
Facultativ: voluntariat

Anul 3

Inteligenţă artificială
Tehnologii web
Grafică şi interfeţe utilizator
Sabloane de proiectare
Programare concurentă şi distrbuită
Metodologia realizării lucrării de licenţă
Elaborarea lucrării de licenţă


Cursuri Optionale:

Medii de proiectare şi programare
Programarea sistemelor în timp real
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
Managementul proiectelor informatice
Prelucrarea imaginilor
Securitate și criptografie
Programarea jocurilor pe calculator
Testarea sistemelor software
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor de tip e-learning
Programare web
Metode numerice
Cloud computing şi iot
Discipline complementare
Facultativ: voluntariat

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

40

locuri la buget

110

locuri la taxa

7,63

ultima medie de intrare la buget 2019

5,8

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)