Medicină Veterinară

USAMVBT • Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Biochimie
Microbiologie
Biologia plantelor
Matematici aplicate ştiinţelor biologice
Practică
Anatomie
Histologie şi embriologie
Chimie
Fizică
Biologie animală
Informaţie ştiinţifică şi tehnică- metode de documentare
Educaţie fizică şi sport
Biologia animalelor de laborator

Anul 2

Microbiologie
Biochimie şi biologie moleculară
Creșterea animalelor
Genetică
Nutriţie animală şi agronomie
Anatomie
Fiziopatologie
Practică
Fiziologie


Cursuri Optionale:

Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba română (obligatorie pentru studenţii străini)

Anul 3

Epidemiologie
Farmacologie
Anatomie patologică
Semiologie
Practică
Etologie
Producţii animaliere
Anesteziologie
Igienă veterinară şi protecţia mediului
Nutriţie animală şi agronomie
Imunologie


Cursuri Optionale:

Fiziopatologie specială
Imunologie aplicată
Nutriţie dietetică
Igiena şi asanarea mediului
Instalaţii zootehnice
Tehn de cresc.anim .monogastr

Anul 4

Parazitologie, boli parazitare şi prelegeri clinice pe specii 1
Practică
Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii
Radiologie şi imagistică
Parazitologie, boli parazitare şi prelegeri clinice pe specii
Propedeutică-Tehnici chirurgicale
Bunăstarea şi protecţia animalelor
Toxicologie
Reproducere, tuburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii 1
Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii 1
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii 1


Cursuri Optionale:

Boli micotice
Diagn. ecografic în boli interne
Ortopedia animalelor de companie

Anul 5

Parazitologie, boli parazitare şi prelegeri clinice pe specii
Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii
Dermatologie veterinară
Clinică şi patologie pe specii
Lucrări practice în unităţile de sacrificare şi procesare a produselor alimentare
Practică
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii
Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii
Obstetrică
Igiena şi tehnologie alimentară


Cursuri Optionale:

Biotehnici de reproducţie
Patologia animalelor de laborator şi a speciilor exotice*
Ortopedie animale rentă
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba română (obligatorie pentru studenţii străini)

Anul 6

Medicină veterinară și sănătate publică
Deontologie
Eredopatologie
Economie rurală
Practică
Medicină legală si diagnostic necropsic
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală
Prelegeri clinice pe specii - Chirurgie
Prelegeri clinice pe specii - Medicală
Prelegeri clinice pe specii - Reproducere
Prelegeri clinice pe specii - Boli Infecțioase
Prelegeri clinice pe specii - Dermatologie
Farmacie
Terapeutică
Legislaţie în medicină veterinară


Cursuri Optionale:

Diagn.de lab în b.interne
Zoonoze infecțioase
Zoonoze parazitare
Modul animale rentă
Modul animale companie, sport și exotice
Modul producții animale și siguranța alimentelor

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

Adopta un caine

Prin acest proiect studentii s-au implicat in organizarea de adoptii de animale de companie

Sterilizari de caini

Prin acest proiect studentii au participat la campanii de sterilizare a cainilor fara stapan

Expozitie de animale

Prin acest proiect studentii au organizat o expozitie de animale (de companie si de ferma), proprietate a studentilor

6

ani de studiu

Da

examen admitere

102

locuri la buget

78

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin