Geografie

UVT • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Geografie fizică generală
Cartografie, topografie şi fotogrametrie
Geografia populaţiei
Geografie umană generală
Meteorologie și climatologie
Hidrologie și oceanografie
Geografie economică
Practica de specialitate (1 săptămână=40 h)
Geo-informatică
Geologie generală
Sisteme informatice geografice (gis)
Geologia romaniei
Redactare si comunicare ştiinţifică şi profesională
Limba străina
Ed. fizică şi sport

Anul 2

Geomorfologie
Biogeografie
Geografie urbană şi rurală
Geografia solurilor
Practică de specialitate: 1 saptamana
Geografia europei
Geografie socială
Geografie culturală
Toponimie geografică şi etnografie


Cursuri Optionale:

Geografia serviciilor şi a circulaţiei
Geografia activităţilor industriale
Metodologia cercetărilor fizico-geografice
Metodologia cercetărilor uman-geografice

Anul 3

Geografia turismului
Practică de specialitate: 1 saptamana
Geografia fizică a româniei
Geografia umană a româniei
Geografia asiei şi oceaniei
Organizarea spaţiului geografic
Geografia mediului
Activiăţi tutoriale pentru licenţă
Geografia regională a româniei
Geografia americii şi africii
Geografie politică
Geografia hazardelor şi riscurilor


Cursuri Optionale:

Modificări globale ale mediului
Cuaternar
Glaciologie
Geografia genurilor umane
Disciplină complementară opțională

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

22

locuri la buget

28

locuri la taxa

6,23

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)