Peisagistică

USAMVBT • Facultatea de Horticultura si Silvicultura

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Istoria grădinilor şi peisajelor
Agrochimie
Practică
Matematică și informatică
Fiziologia plantelor
Baza energetică şi maşini horticole
Geometrie descriptivă şi Perspectivă
Desen şi reprezentări grafice
Pedologie
Botanică
Biofizică şi agrometeorologie


Cursuri Optionale:

Limbi straine
Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Educatie fizică şi sport

Anul 2

Compoziţia şi studiul formei
Genetică
Dendrologie
Ecologie şi protecţia mediului
Practica
Ameliorarea plantelor
Imbunătîţiri funciare
Topografie şi cadastru
Peluze şi pajişti
Materiale şi construcţii în peisagistică
Planificarea peisajului
Agrotehnică în peisagistică


Cursuri Optionale:

Design în peisagistică
Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice
Educaţie fizică şi sport
Limbi straine
Pedagogie II
Didactica specialităţii

Anul 3

Programe de calculator în peisagistică
Practica
Arhitectura peisajului
Legumicultură
Floricultură
Pomicultură
Urbanism şi amenajarea teritoriului
Proiectare asistată de calculator
Terasamente, drumnuri şi reţele edilitare
Viticultură
Gestionarea amenajărilor peisagistice


Cursuri Optionale:

GIS şi reprezentări peisagistice
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în invatamnantul preuniversitar obligatoriu

Anul 4

Practică proiect
Peisagistică teriotrială şi urbană
Fitopatologie
Entomologie
Restaurare şi reabilitare peisagistică
Contabilitate
Arboricultură
Modelare 3D
Plante ornamentale de interior
Artă florală
Dotări utilitare şi ornamentale
Tehnica lucrărilor peisagere
Tehnica întreţinerii amenajărilor peisagere
Tehnologii moderne de multiplicare a speciilor ornamentale
Drept şi legislaţie agrară


Cursuri Optionale:

Management
Marketing
Programe comunitare de finanţare a dezvoltării rurale
Conducere auto

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Da

examen admitere

24

locuri la buget

26

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin