Chimie Medicală

UVT • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Chimie generala
Bazele chimiei anorganice-tehnici de laborator
Chimia analitica- calitativa
Chimia nemetalelor
Structura si proprietatile moleculelor
Bazele chimiei organice
Matematica
Fizica i
Informatica
Limba străina i
Educatie fizica
Limba străina ii

Anul 2

Chimie analitica –cantitativa
Termodinamica chimica
Chimie organica-funcțiuni simple
Chimia metalelor
Cinetica chimica
Analiza instrumentala
Chimie organica-funcțiuni mixte si compuși heterociclici
Chimia coordinativa cu aplicații in medicina
Analize si teste clinice (biochimia metabolismului)
Practica de specialitate
Biochimie
Limba străina i
Educație fizica
Limba străina ii


Cursuri Optionale:

Discipline complementare optionale

Anul 3

Chimie cuantica
Bazele fizico-chmice ale tehnologiei chimice
Metode de separare
Imunologie si imunochimie
Bio-si nano-materiale
Elaborarea lucrării de licența


Cursuri Optionale:

Farmacologie/ tehnologii farmaceutice
Anatomia si igiena omului /managementul laboratoarelor de analize medicale
Genetica/tehnici moderne de studiu al acizilor nucleici
Chimia medicamentelor: relația structura-activitate biologica/ chimie medicala computațională si structurala
Compuși naturali biologici activi/biochimie clinica
Disciplina complementara opțională*

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

16

locuri la buget

34

locuri la taxa

6,78

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)