Sociologie

UVT • Facultatea de Sociologie și Psihologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Sociologie i
Sociologie ii
Metodologia cercetării sociologice i
Metodologia cercetării sociologice ii
Antropologie socială i
Antropologie socială ii
Practică de specialitate i
Practică de specialitate ii
Psihologie socială
Istoria sociologiei i
Istoria sociologiei ii
Politici sociale
Demografie


Cursuri Optionale:

Economie
Informatica aplicată i
Informatica aplicată ii
Limba străină i
Ed.fizică şi sport
Voluntariat
Filosofie

Anul 2

Metode și tehnici de cercetare i
Metode și tehnici de cercetare ii
Statistică i
Statistică ii
Teorii sociologice contemporane
Practică de specialitate i
Practică de specialitate ii
Sociologia identității
Sociologia migrației
Sociologie politică
Sociologie economică


Cursuri Optionale:

Sociologie juridică *
Sociologia relațiilor intern.*
Sociologia schimbării *
Sociologia integrării *
Limba străină iv
Disciplină complementară opțională
Ed.fizică şi sport
Voluntariat
Logica

Anul 3

Paradigme ale explicației sociologice
Management și leadership i
Management și leadership ii
Laborator de sociologie aplicată în vederea elaborării lucrării de licență 1
Laborator de sociologie aplicată în vederea elaborării lucrării de licență 2
Gândire sociologică românească
Sociologia comunicării și a mass media
Laborator de cercetare calitativa
Stratificare și mobilitate socială
Sociologie rural-urbană
Dezvoltare urbana
Sociologia religiei
Analiza factuala


Cursuri Optionale:

Sociologia opiniei publice*
Curs deschis *
Sociologia culturii *
Relații interetnice *
Sociologia familiei *
Sociologia globalizării *
Calitatea vieții *
Sociologia devianței *
Disciplină complementară opțională
Voluntariat

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

26

locuri la buget

73

locuri la taxa

7,71

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)