Silvicultură

USAMVBT • Facultatea de Horticultura si Silvicultura

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Botanică
Pedologie
Fiziologia plantelor
Biochimie
Topografie
Matematică
Mecanică şi rezistenţă
Informatică
Meteorologie şi climatologie
Biostatistică
Bazele ingineriei forestiere şi istoria silviculturii
Practică


Cursuri Optionale:

Limbi straine
Silvoturism
Protecţia naturii
Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Educatie fizică şi sport

Anul 2

Dendrologie
Dendrometrie
Ecologie şi protecţia mediului
Curs general de motoare şi maşini
Construcţii forestiere
Împăduriri
Etologie
Fotogrametrie
Agrotehnbică şi herbologie cu aplicaţii în silvicultură
Maşini şi echipamente
Conservarea biodiversităţii
Practică


Cursuri Optionale:

Management
Marketing
Educaţie fizică şi sport
Limbi straine
Pedagogie II
Didactica specialităţii

Anul 3

Silvicultură
Exploatarea lemnului
Amenajarea pădurilor
Corectarea torenţilor
Împăduriri
Staţiuni forestiere
Drumuri forestiere
Genetică
Amelioraţii silvice
Entomologie
Fitopatologie
Practică


Cursuri Optionale:

Silvicultură în alte zone geografice
Administraţie silvică
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în invatamnantul preuniversitar obligatoriu

Anul 4

Faună, cinegetică şi salmonicultură
Exploatarea lemnului
Amenajarea pădurilor
Produse forestiere
Corectarea torenţilor
Arhitectura peisajului
Management forestier
Mecanizarea lucrărilor silvice
Economie forestieră
Transporturi forestiere
Micropropagare
Practică proiect


Cursuri Optionale:

Drept şi legislaţie forestieră
Fitosociologie
Ştiinţa muncii şi ergonomie
Prelucrarea lemnului

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Da

examen admitere

39

locuri la buget

41

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin