Horticultură

USAMVBT • Facultatea de Horticultura si Silvicultura

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Îmbunătăţiri funciare
Matematică şi informatică
Biochimie
Botanică
Biofizică şi agrometeorologie
Baza energetică şi maşini horticole
Pedologie
Microbiologie
Topografie şi cadastru
Genetică
Agrochimie
Practică


Cursuri Optionale:

Limbi straine
Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Educatie fizică şi sport

Anul 2

Arboricultură
Practică
Arhitectura peisajului
Agrofitotehnie
Construcţii horticole
Entomologie
Fitopatologie
Managementul lucrărilor solului
Tehnică experimentală
Ecologie şi protecţia mediului
Fiziologia plantelor


Cursuri Optionale:

Management
Marketing
Educaţie fizică şi sport
Limbi straine
Pedagogie II
Didactica specialităţii

Anul 3

Legumicultură
Irigarea culturilor
Contabilitate
Practică
Floricultură
Ameliorarea plantelor
Viticultură
Pomicultură


Cursuri Optionale:

Contaminanţi în produsele horticole
Prognoză, avertizarea şi carantină fitosanitară în horticultură
Cultura şi valorificarea ciupercilor
Culturi horticole fără sol
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în invatamnantul preuniversitar obligatoriu

Anul 4

Ampelografie
Oenologie
Cultura plantelor furajere şi de gazon
Producere de sămânţă şi material săditor la plantele horticole
Practică (întocmire proiect DIPLOMĂ)
Legumicultură specială
Pomologie
Tehnologia produselor horticole


Cursuri Optionale:

Strategia înfiinţării unei societăţi comerciale
Drept şi legislaţie agrară
Programe comunitare de finanţare a dezvoltării rurale
Conducere auto

ONG-uri / Asociații Studențești

4

ani de studiu

Da

examen admitere

33

locuri la buget

42

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin