Informatică

UVT • Facultatea de Matematică și Informatică

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Algoritmi și structuri de date i
Programare i
Logica computaţională
Algebră şi geometrie analitică
Arhitectura calculatoarelor
Algoritmi și structuri de date ii
Limbaje formale şi teoria automatelor
Calcul diferenţial şi integral
Programare ii
Stagiu de practica i
Limba străină
Educatie fizica


Cursuri Optionale:

Elemente de web design
Metode și practici în informatică
Facultativ: stagiu it
Facultativ: voluntariat

Anul 2

Teoria grafurilor şi combinatorică
Sisteme de operare i
Baze de date i
Reţele de calculatoare
Probabilităţi şi statistică
Programare iii
Proiect individual
Inginerie soft
Baze de date ii
Proiect colectiv
Stagiu de practică ii
Limba străină
Educatie fizica


Cursuri Optionale:

Structuri de date avansate
Programare logica
Metode formale in dezvoltarea aplicaţiilor informatice
Programare funcţională
Sisteme de operare ii
Programare pe dispozitive mobile
Geometrie computaţională
Discipline complementare
Facultativ: stagiu it
Facultativ: voluntariat

Anul 3

Inteligenţă artificială
Tehnologii web
Grafică şi interfeţe utilizator
Metode numerice
Metodologia realizării lucrării de licenţă
Elaborarea lucrării de licenţă
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale


Cursuri Optionale:

Medii de proiectare şi programare
Informatică de gestiune
Sabloane de proiectare
Managementul proiectelor informatice
Capitole speciale de informatică
Securitate și criptografie
Cloud computing si iot
Administrarea rețelelor
Sisteme inteligente
Modelare economică
Dezvoltarea de aplicații pe platforma .net
Programare concurentă și distribuită
Discipline complementare
Facultativ: voluntariat

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

85

locuri la buget

65

locuri la taxa

8,17

ultima medie de intrare la buget 2019

5,62

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)