Pedagogie

UVT • Facultatea de Sociologie și Psihologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Istoria paradigmelor educaţionale
Filosofia educației
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Introducere în pedagogia socială
Comunicare educaţională
Metode și tehnici de învățare
Psihologia educației
Psihologia dezvoltării
Tehnologii informaționale și de comunicare– instruire asistată de calculator
Sociologia educaţiei
Practică de specialitate


Cursuri Optionale:

Limba straină
Ed.fizică
Voluntariat

Anul 2

Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Didactica predării ştiinţelor educaţiei
Educaţia adulţilor
Logopedie
Practică de specialitate
Educație civică și didactica educației civice
Epedagogie
Educatie si formare la locul de muncă
Practică pedagogică


Cursuri Optionale:

Antropologia educaţiei*antropologia educaţiei*
Pedagogii alternative
Educaţie antreprenorială*
Psihopedagogia creativității
Limba straină
Discipline complementare opționale
Ed.fizică
Voluntariat

Anul 3

Metodologia cercetării educaționale
Politici educaţionale
Educaţie timpurie
Managementul clasei de elevi/grupei de preşcolari
Pedagogie comparată
Dezvoltare și evaluare de competențe
Practică de specialitate
Practică pedagogică
Pedagogia învăţământului superior
Educaţia incluzivă a copiilor cu ces
Management educațional
Consiliere şi orientare educaţională
Educaţie pentru dezvoltare durabilă
Educaţie interculturală
Practică de licenţă


Cursuri Optionale:

Educaţia copiilor supradotaţi
Pedagogie remedială*
Educaţie non-formală și dezvoltare comunitară
Asistență și intervenție educațională pentru grupurile vulnerabile
Marketing educational*
Management de
Programe şi proiecte educaţionale
Psihopedagogia familiei şi consiliere familială*
Educație și inovare în diferite contexte educaționale
Discipline complementare opționale
Voluntariat

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

20

locuri la buget

29

locuri la taxa

8,06

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)