Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă)

UVT • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Limba română
Introducere în lingvistică
Introducere în terminologie
Istoria traducerii
Informatică aplicată: redactare
Limbă contemporană cu aplicare la traducere
Traducere de texte
Inițiere în teoria și practica traducerii


Cursuri Optionale:

Educație fizică
Discipline complementare transversale

Anul 2

Limba română
Metalimbaj, traducere și traductologie
Limbă contemporană cu aplicare la traducere
Informatică. bază de date
Cultură și civilizație
Traducere de texte
Traducere generală


Cursuri Optionale:

Terminologie
Discipline complementare transversale
Educație fizică

Anul 3

Limba română
Traducere de texte
Metodologia traducerii
Limbă contemporană cu aplicare la traducere
Echivalențe în traducere


Cursuri Optionale:

Scriere academică șiassitată de caculator
Metodologia cercetării științifice
Introducere în literatură
Introducere în economie/drept
Discipline complementare transversale

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

64

locuri la buget

36

locuri la taxa

7,12

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)