Conservare – restaurare

UVT • Facultatea de Arte și Design

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Istoria artei
Studiul desenului
Studiul culorii
Teoria generală a restaurării
Noţiuni de chimie
Noţiuni de fizica
Iconografie
Prelucrarea imaginii pe calculator
Analiza structurală şi morfologică a compoziţiei
Metodologia conservării restaurării obiectelor textile
Muzeologie şi conservarea patrimoniului
Limba straina
Educatie.fizică


Cursuri Optionale:

Voluntariat
Scriere academică
Fotografie

Anul 2

Istoria artei
Studiul desenului
Studiul culorii
Iconografia artei creştine
Limba straina
Educatie.fizică


Cursuri Optionale:

Discipline complementare opționale
Voluntariat
Scriere academica
Management asrtistic, practici de promovare
Tehnici artistice

Anul 3

Identificarea sistemelor etiopatogene
Analiza structurala si morfologica a compozitiei
Paleotehnici
Metodologia cons-rest lemn.pol
Tehnici avansate in cons-rest ob. textil
Prelucr. dat.
Pentru lucrarea de licenta
Tehnici de transpunere si practica de specialitate


Cursuri Optionale:

Discipline complementare opționale
Voluntariat

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

-

locuri la buget

-

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2017

-

ultima medie de intrare la taxa 2017

Nu

oportunități de studiu în străinătate

Nu

burse de studiu

Nu

facilități cămin