Știința Mediului

UVT • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Geografie fizică generală
Biologie vegetală
Biologie animală
Fizica mediului
Meteorologie și climatologie
Hidrologie și oceanografie
Chimia mediului
Sig
Cartografie, topografie, fotogrametrie
Practica de specialitate (1 săpt: 40h)
Geologie generală
Geo-informatică
Chimie generală
Geografie umană generală
Red. și com. științifică și profesională
Limba străină
Ed.fizică

Anul 2

Ecologie generală
Anatomia și igiena omului
Geografia mediului
Poluarea si protecția mediului
Atmosfera și calitatea aerului
Geomorfologie
Microbiologia solului
Concentrările umane și cal. mediului
Practică de specialitate : 1 saptamana
Teledetecție


Cursuri Optionale:

Disciplină complementară opțională
Economia mediului
Politici și strategii de mediu
Știința solului
Pedologie
Ecotoxicologie
Combaterea integrată a poluaării
Poluanți organici
Poluanți anorganici

Anul 3

Gestiunea resurselor de apă
Gestiunea durabilă a deșeurilor
Riscuri naturale și antropice
Modificări globale ale mediului
Evaluarea impactului act. antropice asupra mediului
Practică de specialitate (1 saptamana)
Geografia peisajului
Dendrocronologie
Elemente de geofizică
Activități tutoriale pentru licență


Cursuri Optionale:

Disciplină complementară opțională
Poluarea chimică şi analiză probelor de mediu
Monitoring ecologic
Geologie ambientală
Managementul biodiversității și ecodiversității

ONG-uri / Asociații Studențești

3

ani de studiu

Nu

examen admitere

14

locuri la buget

16

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2017

-

ultima medie de intrare la taxa 2017

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)