Biologie

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Matematici cu aplic. în biol.
Biologia si sistematica nevertebratelor
Biofizică
Anatomie și igiena umană
Chimie generală
Sport
Morfologie și anatomie vegetală
Biologia și sistematica vertebratelor
Citologie și biologie celulară
Biochimie
Practica


Cursuri Optionale:

Etică şi integritate academică
Redactare si comunicare stiințifica profesională
Limbi străine - engleză
Limbi străine - franceză
Limbi străine - germană
Istoria biologiei
Informatica aplicată
Psihologia educației
Pedagogie I

Anul 2

Fiziologie vegetală
Fiziologie animală
Microbiologie generală
Histologie si embriologie vegetală și animală
Sistematica plantelor (criptogame fanerogame)
Inginerie genetică
Sport
Ecologie generală
Genetică generală
Hidrobiologie
Funcții de relatii, nutriție și reproducere la animale
Practica


Cursuri Optionale:

Genetica plantelor
Paleobiologie
Limbi străine - engleză
Limbi străine - franceză
Limbi străine - germană
Botanică tropicală
Taxonomie
Pedagogie II
Didactica specialității

Anul 3

Anatomie comparată
Etologie
Biologie moleculară
Evoluționism
Conservarea naturii
Parazitologie generală
Fitocenologie
Entomologie
Fitopatologie
Practică-lucrare de licență


Cursuri Optionale:

Ornitologie
Genetică umană
Imunobiologie
Fiziopatologie si explorări funcționale
Bazele biologice ale culturii plantelor de câmp
Biologia și tipologia ecosistemelor praticole
Practică pedagogică I-II
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată pe calculator
Antropologie
Colectarea si conservarea materialului didactic

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC (2017) - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU (2017-2020) - Proiect finantat de MEN-UMPFE

3

ani de studiu

Da

examen admitere

27

locuri la buget

33

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin