Teologie Pastorală

UVT • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Vechiul testament
Noul testament
Limba ebraică
Limba greacă
Istoria bisericii universale
Istoria bisericii ortodoxe române
Patrologie
Spiritualitate creștină
Tipic bisericesc
Muzică bisericească
Limba modernă
Ansamblu coral
Educație fizică și sport*


Cursuri Optionale:

Istoria culturii și civilizației grecești
Principii și metode de interpretare biblică
Spiritualitate monahală egipteană
Biserică, stat și societate în
Epoca sinoadelor ecumenice (secolele iv-viii)
Informatică
Voluntariat

Anul 2

Vechiul testament
Noul testament
Istoria bisericii universale
Limba latină
Discipline de specialitate
Istoria bisericii ortodoxe române
Literatură postpatristică
Spiritualitate creștină
Istoria şi spiritualitatea bizanţului
Apologetică creștină
Muzică bisericească
Tipic bisericesc


Cursuri Optionale:

Limba modernă
Ansamblu coral
Disciplină complementară opţională 1
Disciplină complementară opţională 2
Practică de specialitate
Educație fizică și sport
Istoria culturii și civilizației latine
Arheologie biblică
Educație și pedagogie în gândirea părinților bisericii

Anul 3

Teologie dogmatică şi simbolică
Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
Teologie liturgică şi artă creştină
Catehetică
Istoria şi filosofia religiilor
Misiologie şi îndrumări misionare
Muzică bisericească
Drept canonic ortodox. legislaţie şi administraţie bisericească
Ansamblu coral
Practică de specialitate


Cursuri Optionale:

Istoria filosofiei antice şi creştine
Mişcări religioase contemporane
Metafizică creştină
Bioetică creştină
Disciplină complementară opţională 3
Termeni religioși de origine greacă
Simbolurile religioase și funcția lor în religiile orientului apropiat și îndepărtat
Elemente de artă creștină
Voluntariat

Anul 4

Teologie dogmatică şi simbolică
Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
Teologie liturgică şi artă creştină
Istoria şi filosofia religiilor
Omiletică
Teologie pastorală
Muzică bisericească
Ecumenism
Drept canonic ortodox. legislaţie şi administraţie bisericească
Ansamblu coral
Metodologia elaborării lucrării de licență


Cursuri Optionale:

Teologia ortodoxă modernă şi contemporană
Teologia apuseană modernă şi contemporană
Pastoraţie specială
Genuri retorice creştine
Simbolurile religioase și funcția lor în religiile tradiției monoteiste
Arta bizantină în biserica ortodoxă română
Voluntariat

4

ani de studiu

Nu

examen admitere

15

locuri la buget

25

locuri la taxa

7,5

ultima medie de intrare la buget 2019

-

ultima medie de intrare la taxa 2019

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin
Cum putem să te ajutăm?
Fie că vrei să refaci testul sau să sesizezi o problemă, ne poți contacta aici :)