Protecția plantelor

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Botanică
Pedologie
Matematică și statistică
Baza energetică și mașini agricole
Introducerea în practica agricolă
Biofizică si agrometeorologie
Baza energetică și mașini agricole
Topografie și desen tehnic
Microbiologie
Informatica
Biochimie
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine - germană
Limbi străine - engleză
Limbi străine - franceză
Originea si diversitatea speciilor de plante
Pedagogie I
Psihologia educației
Educatie fizică
Conducerea tractorului

Anul 2

Agrotehnică
Cadastru funciar
Sisteme de agricultura
Agrochimie
Fiziologia plantelor
Ecoeconomie
Genetică
Ecologie şi protecţia mediului
Baza energetică și mașini agricole
Îmbunătățiri funciare
Tehnica experimentala
Practica


Cursuri Optionale:

Etnografie si folclor
Măsuri de finanțare pentru agricultură
Pedologie ameliorativa
Resurse de sol
Teledetecție şi GIS
Comunicare profesionala
Educație fizică
Pedagogie II
Didactica specialității
Managementul proiectului
Terminologie în agricultură

Anul 3

Fitopatologie
Herbologie speciala
Ameliorarea plantelor
Entomologie
Virozele si bacteriozele plantelor
Management
Economie rurală
Acarieni, nematozi, entomofagi
Fitotehnie
Entomologie speciala
Etică şi integritate academică
Practica


Cursuri Optionale:

Nutritie protectiva
Irigarea culturilor
Colect.prep.şi cond.mat.ento. şi fito.
Bioterapie vegetală
Pr. ped.în înv.pre.univ.obigatoriu I-II
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Ecoturism
Comunicare profesională**
Protecţia plantelor tropicale**

Anul 4

Prognoză avertizare și carantină fitosanitară
Fitofarmacie , ecotoxicologie si securitatea produselor vegetale
Cultura plantelor furajere
Fitopatologie II
Protecția pădurilor
Sisteme de producție integrată
Strategii de combatere nonpoluante
Tehnologii horticole
Protecția produselor agricole de origine veg.
Control fitosanitar
Marketing
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine - franceză
Limbi străine - engleză
Limbi străine - germană
Conducerea auto

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC - 2017 - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU - 2017-2020 - Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen admitere

15

locuri la buget

15

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin