Ingineria și protecșia mediului în agricultură

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Analiză matematică
Climatologie
Informatică aplicată
Geologie
Grafică asistată pe calculator
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Ştiinţa solului
Topografie
Fizică
Matematici speciale
Chimie
Educaţie fizică şi sport
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine - germană
Limbi străine - franceză
Limbi străine - engleză
Psihologia educației
Pedagogie I

Anul 2

Hidrologie si hidrogeologie
Chimia mediului
Evaluarea riscurilor şi managementul dezastrelor
Protecţia, evoluţia şi ameliorarea solurilor
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Ecologie
Resurse fertilizante nepoluante
Prevenirea şi controlul integrat al poluării
Educaţie fizică şi sport
Microbiologia mediului
Noţiuni de biologie
Practica


Cursuri Optionale:

Evaluarea terenurilor
Schimbari climatice
Resurse naturale
Pedagogie II
Didactica specialitatii

Anul 3

Managementul integrat al deșeurilor
Construcţii de tratarea şi epurarea apei
Tehnologia informatiei (GIS)
Contabilitate si gestiune economică
Ecologia sistemelor antropice
Ecotoxicologie
Silvicultură şi protecţia pădurii
Monitorizarea calităţii mediului
Economia mediului
Protectia plantelor
Practica


Cursuri Optionale:

Bioremediere
Sisteme conservative de protectia solului
Optimizarea proiectelor prin utilizare GIS
Proiectarea amenajarilor ecologice
Comunicare profesională
Instruire asistata pe calculator
Managementul clasei de elevi
Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar

Anul 4

Politici şi legislaţia mediului
Studii de impact, bilanţ şi audit de mediu
Management ecologic
Sisteme de agricultură
Amenajari si constructii hidrotehnice
Conservarea naturii şi a biodiversităţii
Tehnologi ecologice de cultură a plantelor
Reconstrucţie ecologică
Surse de energie
Practică elaborare proiect de diplomă


Cursuri Optionale:

Limbi străine - germană
Limbi străine - franceză
Germana
Regularizari de rauri si indiguiri
Managementul proiectelor de mediu
Conducere auto

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC (2017) - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU (2017-2020) - Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen admitere

26

locuri la buget

74

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin