Agricultura

USAMVBT • Facultatea de Agricultură

Website


Calificările programului

Cursuri predate

Anul 1

Biofizică și agrometeorologie
Baza energetică și mașini agricole
Botanică
Matematică și statistică
Topografie și desen tehnic
Pedologie
Microbiologie
Introducerea în practica agricola
Informatică
Biochimie
Practică


Cursuri Optionale:

Limba franceză
Limba engleză
Limba germană
Educație fizică
Conducerea tractorului
Psihologia educației
Pedagogie I
Originea și diversitatea speciilor de plante cultivate

Anul 2

Agrotehnică
Cadastru funciar
Sisteme de agricultura
Agrochimie
Agrotehnică
Ecoeconomie
Genetică
Tehnica experimentala
Ecologie şi protecţia mediului
Baza energetică și mașini agricole
Îmbunătățiri funciare
Fiziologia plantelor
Practica


Cursuri Optionale:

Etnografie si folclor
Măsuri de finanțare pentru agricultură
Pedologie ameliorativa
Resurse de sol
Pedologie ameliorativa
Teledetectie si GIS
Comunicare profesionala
Pedagogie II
Didactica specialității
Managementul proiectului
Etnolingvistică
Educaţie fizică

Anul 3

Entomologie
Fitotehnie
Dezvoltare rurala
Zootehnie generala
Bonitarea terenurilor agricole
Irigarea culturilor
Fitopatologie
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere
Ameliorarea plantelor
Nutriția animalelor
Etică şi integritate academică
Practica


Cursuri Optionale:

Instruire asistată de calculator
Managementul clasei de elevi
Pr. ped.în înv.pre.univ.obigatoriuI- II
Cultura plantelor tropicale
Agricultură în cultura populară
Culturi energetice
Conservarea și îmbunatațirea habitatelor de pajiste in interes comunitar
Marketing
Economie rurală

Anul 4

Fitotehnie si plante industriale
Plante medicinale și aromatice
Drept și legislație agrară
Contabilitate si gestiune economică
Legumicultură
Viticultură
Management
Pomicultură
Condiționarea și păstrarea produselor agricole
Agricultura ecologica
Practica de proiect
Practica


Cursuri Optionale:

Limbi străine -Franceză
Limbi străine - Engleză
Limbi străine - Germană
Consultanță agricolă
Producere de sămânță și material de plantat
Bioeconomie
Amenajamente silvopastorale
Floricultură
Biodiversitatea în agricultură
Conducere auto

ONG-uri / Asociații Studențești

Proiecte pentru elevi / studenți

CNFIS/FDI

CONSILIEREA VOCATIONALA A ELEVILOR DE LICEU DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR AGRONOMIC (2017) - Proiect finantat de UEFISCDI

ROSE

SUPORT PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE AGRICULTURĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII REUŞITEI ACADEMICE, PRIN PROGRAME INTEGRATE DESTINATE REDUCERII ABANDONULUI UNIVERSITAR ÎN PRIMUL AN DE STUDIU (2017-2020) - Proiect finantat de MEN-UMPFE

4

ani de studiu

Da

examen admitere

60

locuri la buget

40

locuri la taxa

-

ultima medie de intrare la buget 2018

-

ultima medie de intrare la taxa 2018

Da

oportunități de studiu în străinătate

Da

burse de studiu

Da

facilități cămin